PCI DSS, czyli Payment Card Industry Data Security Standard, to zbiór wymagań bezpieczeństwa danych dla firm, które przechowują, przetwarzają lub przesyłają dane kart płatniczych. Standard ten został stworzony przez grupę branżową zwanych Radą Bezpieczeństwa PCI, złożoną z przedstawicieli największych firm przetwarzających płatności kartowe, takich jak Visa, Mastercard, American Express, Discover czy JCB.

Celem PCI DSS jest ochrona danych kart płatniczych przed kradzieżą, wykorzystaniem przez nieuprawnione osoby oraz przed innymi zagrożeniami związanymi z ich przechowywaniem, przetwarzaniem i przesyłaniem. W skrócie, standard ten ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa transakcji kartowych i ochronę danych klientów.

Wymagania PCI DSS obejmują sześć kategorii, które określają, jakie środki bezpieczeństwa powinny zostać wdrożone w firmie, aby spełnić standard:

  1. Budowanie i utrzymywanie bezpiecznej sieci
  2. Ochrona danych przechowywanych w systemach
  3. Zarządzanie słabościami w systemach i aplikacjach
  4. Ścisła kontrola dostępu do danych
  5. Monitorowanie i testowanie regularne sieci
  6. Wdrażanie i utrzymywanie programu bezpieczeństwa informacji

Firmy, które przechowują, przetwarzają lub przesyłają dane kart płatniczych, są zobowiązane do przestrzegania standardu PCI DSS. Dotyczy to zarówno dużych korporacji, jak i mniejszych firm, które akceptują płatności kartami płatniczymi. Niezastosowanie się do standardu PCI DSS grozi sankcjami finansowymi, a w skrajnych przypadkach, nawet zamknięciem działalności.

Standard PCI DSS jest niezwykle ważny dla bezpieczeństwa danych kart płatniczych oraz ochrony klientów. Wraz ze wzrostem liczby transakcji dokonywanych za pomocą kart płatniczych, rośnie również liczba cyberataków wymierzonych w systemy przetwarzające płatności. Dlatego też, zastosowanie standardu PCI DSS jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa transakcji i ochrony danych klientów.